Consensusvergadering: Het rationeel gebruik van de GLP-1 receptoragonisten bij type 2-diabetes

Datum
Van 17 november 2016 (08:30) Tot 17 november 2016 (18:30)
Locatie
Koninklijke Bibliotheek - Auditorium Lippens, Keizerslaan 2, 1000 Brussel
Route
Inschrijving
Via mail op
consensus@riziv.fgov.be

​Op 17 november 2016 wordt door het Evaluatiecomité een consensus¬vergadering in het Auditorium Lippens (Koninklijke Bibliotheek – zie plan) te Brussel georganiseerd rond het thema “Het rationeel gebruik van de GLP-1 receptoragonisten bij type 2-diabetes”. 

Hierbij komen aan bod:

  • de algemene doelstellingen van de behandeling van een volwassen patiënt met type 2 diabetes
  • de stand van zaken van de huidige wetenschappelijke gegevens omtrent de te hanteren metabole therapeutische doelen, meer bepaald op het vlak van glycemische controle
  • de noodzakelijke aanpassingen op basis van een aantal patiëntenkenmerken  in het kader van een algoritme voor een glycemie-verlagende behandeling
  • de verschillende GLP-1 receptoragonisten die beschikbaar zijn op de Belgische markt, met vermelding van eventuele verschillen in termen van terugbetaling
  • de beschikbare evidentie over hun werkzaamheid en veiligheid / tolerantie, in vergelijking met andere behandelingen om zo beter het potentieel  van deze GLP-1 receptoragonisten in een rationele therapeutische strategie voor type 2 diabetes te bepalen
  • de toekomstperspectieven in dit domein.

De consensusvergaderingen worden georganiseerd volgens een methodologie die door het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen is uitgewerkt.

Het wetenschappelijke programma van die dag is beschikbaar.

De accreditering (rubriek ‘ethiek en economie’) is aangevraagd.

Geïnteresseerden kunnen schriftelijk of bij voorkeur per e-mail een Inschrijvingsformulier aanvragen bij

RIZIV
t.b.v. de heer Herman Beyers
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
e-mail: consensus@riziv.fgov.be

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt tot 200.

Laatst aangepast op 27 oktober 2016