Contact

Onze veiligheidsmaatregelen in het kader van de COVID-19-crisis

Vanaf 25 mei hernemen we geleidelijk activiteiten op de RIZIV-sites. We organiseren dus indien nodig ook vergaderingen met fysieke aanwezigheid van externe bezoekers.

Het is onze voornaamste zorg om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te kunnen garanderen.
Meer specifiek voor de bezoekers nemen we de volgende maatregelen, zowel in onze vestigingen in Brussel als in onze provinciekantoren:

 • We zetten plexiwanden aan de onthalen.
 • We vragen u om een mondmasker te dragen. Als u geen mondmasker hebt, dan zal het onthaalspersoneel u een wegwerpmasker geven.
 • Als u de veiligheidsafstand van 1,5 m niet kunt aanhouden raden wij u aan om het masker te dragen. Onze medewerkers met wie u in vergadering bent, zullen dat ook doen.
 • We zetten desinfecterende handgels aan de onthalen en in de vergaderzalen.
 • We organiseren onze vergaderingen in zalen waar het mogelijk is om op elk moment 1,5 m afstand te houden van elkaar. De opstelling van de zalen is ook aangepast.
 • Om te voorkomen dat mensen elkaar onnodig tegen het lijf lopen hebben we een duidelijke bewegwijzering in het gebouw aangebracht.
 • We laten de deuren van de vergaderzalen open, zodat u binnen kunt komen zonder de handgrepen aan te raken.

Contactgegevens in het kader van de COVID-19-crisis

Heeft u vragen in deze crisistijd? We verwijzen u graag door naar de belangrijkste contactadressen.

 • Als burger

Indien u een algemene vraag heeft:

Indien u een vraag heeft met betrekking tot de aanpassingen van bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Indien u een algemene vraag heeft:

Indien u een vraag heeft met betrekking tot de aanpassingen van bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

 

 

 

Contact voor burgers en professionals

U vindt op elke pagina van onze site, een contactpunt.
Het geeft een e-mailadres of een rechtstreeks telefoonnummer over het onderwerp van die pagina.

Voor informatie over u persoonlijk dossier inzake gezondheidszorg,
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, moederschap of geboorte:
contacteer eerst uw ziekenfonds

Indien u geen antwoord heeft ontvangen op uw vraag, kan u ons contacteren op volgende nummers tussen 9u en 12u :

 • 02.739.76.77: administratieve inlichtingen in verband met arbeidsongeschiktheid en invaliditeit (getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, medische beslissing, erkenning van de arbeidsongeschiktheid, aanvraag invaliditeit, tegemoetkoming hulp van derden, enz.)
 • 02.739.76.19: juridische inlichtingen in verband met de uitkeringen (primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust, geboorte- en adoptieverlof of werkverwijdering)
 • Voor een internationale situatie met betrekking tot arbeidsongeschiktheid kan u contact opnemen tussen 9u en 12u (behalve op woensdag en vrijdag) op volgende nummers :
  • 02.739.76.99: voor Belgische dossiers (uw arbeidsongeschiktheid is reeds erkend in België en u wacht op een beslissing van het buitenland)
  • 02.739.76.87: voor buitenlandse dossiers (uw arbeidsongeschiktheid is reeds erkend in het buitenland en u wacht op een beslissing van België)
  • 02.739.71.10: voor vragen betreffende de toepassing van de internationale wetgeving

Bent u een zorgverlener (fysiek persoon), dan kan u ook voor uw persoonlijke dossier, het callcenter voor de individuele zorgverleners contacteren.

U wil inlichtingen over uw RIZIV-nummer, uw conventionering, uw accreditering of over een RIZIV-premie: bel naar 02. 739.74.79. Dat callcenter is bereikbaar op maandag en donderdag van 13 u tot 16 u en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u.

Algemene contactgegevens bij gebrek aan een specifiek contact:
Telefooncentrale : +32(0)2 739 71 11 (uitgerust met een keuzemenu naar de meest gebelde nummers)
E-mail : communication@riziv-inami.fgov.be
Adres: Tervurenlaan 211, 1150 Brussel
Openingsuren: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Contact voor pers

Bent u journalist? Raadpleeg onze persrubriek

Volg ons

Twitter Twitter Youtube

Bereikbaarheid van onze kantoren in Brussel

 

 

Contact Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC)

U vindt de contactgegevens van het algemeen secretariaat te Brussel op de pagina over de structuur van de DGEC.

De DGEC beschikt ook over provinciale diensten.
 
Opgelet: stuur al uw briefwisseling voor de DGEC voortaan naar volgend adres: RIZIV, Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle,  Tervurenlaan 211, 1150 Brussel

Griffie van de Kamer van eerste aanleg en van de Kamer van beroep
griffie.dgc@riziv-inami.fgov.be
Telefoon : +32(0) 739 75 02
Fax : +32(0) 739 75 40

Gezien de corona-crisis, is de Nederlandstalige griffie van de Kamer van eerste aanleg en van de Kamer van beroep voorlopig slechts bereikbaar op afspraak.
U kunt ons contacteren op het nummer 02/739.73.41 of  0496/037129, tussen 09u00-12u00 en 13u00-16u00

 

Sluitingsdagen 
 

 • Woensdag 1 januari 2020
 • Maandag 13 april 2020
 • Vrijdag 1 mei 2020
 • Donderdag 21 mei 2020
 • Vrijdag 22 mei 2020
 • Maandag 1 juni 2020
 • Maandag 20 juli 2020
 • Dinsdag 21 juli 2020
 • Woensdag 11 november 2020
 • Vanaf vrijdag 25 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
 
 

Klachten over onze dienstverlening

Hebt u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Bedankt om bij te dragen tot de permanente verbetering van onze werking en kwaliteit!

Ons klachtenbeheer

Laatst aangepast op 08 januari 2021