Tegemoetkoming in de prijs van actieve verbandmiddelen

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt in bepaalde gevallen tegemoet in de prijs van actieve verbandmiddelen.


Wie heeft recht op de tegemoetkoming?

Patiënten met chronische wonden (wonden die gedurende 6 weken zijn behandeld en die na deze periode onvoldoende geheeld zijn).

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Er is een:

  • forfaitaire tegemoetkoming van 20 EUR /maand (23,82 EUR op 1 januari 2019)
  • extra tegemoetkoming van 0,25 EUR voor bepaalde verbandmiddelen.

De kosten van de verbandmiddelen die u zelf nog moet betalen komen in aanmerking voor de maximumfactuur.

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

Uw behandelend arts moet:

  • een kennisgeving' invullen en opsturen naar de adviserend arts van uw ziekenfonds. Deze kennisgeving geeft recht op de tegemoetkomingen voor maximum 3 maand, maar is wel 3 keer hernieuwbaar.
  • op de voorschriften voor de apotheker de vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’ aanduiden.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 12 september 2019